Co vlastně chceme

Sestavil František Grebeníček

Jiří Přibyl nás vyzval, abychom se pokusili zformulovat, co očekáváme od ČOS, co očekáváme od relace ČOS - veřejnost a co může očekávat ČOS od nás. To mne přivádí až k samotným kořenům: proč jsem se vlastně rozhodl do toho jít a spolu s Jiřím Přibylem a Petrem Čáslavou poslat tu žádost o registraci na ministerstvo vnitra? Hmm, může za to Joan Sallas, samozřejmně, bez něho bych se nerozhoupal . A také mé přesvědčení, že každá pořádná země má svoji origami společnost.

Cíl činnosti sdružení, jak je ve stanovách

  1. zájmová činnost v oblasti výtvarného umění zaměřeného na práci s papírem
  2. studium geometrie skládání papíru (origami = skládat papír, dále jen origami)
  3. spolupráce členů sdružení s jinými origami společnostmi
  4. organizovat veřejné výstavy děl členů sdružení, konference a odborné semináře za účelem vzdělávání v oblasti origami
  5. dalšími formami činnosti vytvářet základnu pro všechny občany zajímající se o historii papíru, techniku skládání a možnosti využití origami

Relace ČOS - veřejnost

Ve výsledcích ankety, která byla přiložena k přihláškám do ČOS, jednoznačně vítězí setkání a semináře ze skládáním. Dále jsou to výměna zkušeností, poradenství, kontakty, literatura a diagramy (knihovna). Podle mne by ČOS jako právnická osoba měla být partnerem například pro muzea, knihovny a jiné instituce. Spoluprací s těmito institucemi pak může realizovat například semináře a výstavy.

Co může člen očekávat od ČOS

Člen platící příspěvky přirozeně očekává, že za ně něco získá. V původním konzervativním modelu to měl být přístup ke klubové knihovně a různé slevy při setkáních. V novém odhlasovaném modelu se ČOS zavazuje všem platícím členům zaslat jednou ročně: minimálně jedno CD (diagramy, knihy) ČOS a jeden balíček japonských origami papírů. Věřím, že se také podaří alespoň jednou ročně vydat klubový časopis a zaslat jej členům v elektronické podobě. Dále bude k dispozici seznam dostupných knih a diagramů, od kterých si lze vyžádat kopii.

Co může ČOS očekávat od svých členů

Asi se nepodaří docílit, aby byli všichni členové stejně aktivní, nedá se to nikomu nařizovat. Vždy tady bude takové to , které bude zajišťovat chod společnosti. Nebudu jmenovat, ale naštěstí tady takové zdravé jádro existuje a pracuje. Předpokládám, že když už někdo vstupuje do ČOS, tak má trochu dobré vůle i něčím přispět. Je potřeba zajistit, aby i ti nejvíce pasivní členové byli ochotni alespoň jednou či dvakrát do roka zareagovat na e-mail a něco odhlasovat. Budeme potřebovat například scanovat knihy, připravovat klubová CD, je tady plán klubového papírnictví a při troše snahy by i časopis mohl vycházet alespoň jednou ročně. Další možnosti mají členové při organizování origami kurzů, seminářů a výstav.
Kódování češtiny   Na hlavní stránku   Stránka autora   Dotazy, připomínky, vyhrůžky, případně projevy uznání můžete posílat autorovi.