left home right


Kdes byl tak dlouho, táto? Ještě že's mi přivezl něco na hraní!