left home right


Škola, ve které se celá akce konala.