Brontíci

Galerie dinosaurů

Allosaurus

Allosaurus byl středně velký masožravec dosahující délky až 6 metrů. Třebaže nebyl tak velký jako Tyrannosaurus Rex, je považován za mnohem rychlejšího a bystřejšího a byl pravděpodobně stejně dravým lovcem. [1]

Autor diagramu: Stephen O'Hanlon

Brontíci

Jednoduchý brontík se asi nejvíce podobá apatosaurovi. Apatosauři byli obrovští dinosauři dosahující délky více než 30 metrů. Kdysi se předpokládalo, že žili v bažinách a mokřinách, kde by jejich tělo bylo nadnášeno. V současnosti si myslíme, že to byli volně běhající suchozemští býložravci. Moderní věda dokonce připouští, že dovedli švihnout ocasem rychlostí přesahující rychlost zvuku, a tak komunikovali sonickými třesky. Tato zvířata byla nazývána "brontosaurus", ale byla přejmenována poté, co se přišlo na to, že brontosaurus byl směsí dvou různých fosilií, s lebkou odlišnou od apatosaura. [1]
Diagram

Dimetrodon

Dimetrodon - tento divoký masožravec měl na zádech velkou ploutev. Její přesná funkce nám není známa. Mohla být využívána jako solární panel k zahřátí teplokrevného plaza. Dimetrodon dosahoval délky asi 3,5 metru. [1][3]

Autor diagramu: Stephen O'Hanlon

Procompsognathus

Procompsognathus je asi třiceticentimetrový dinosaurus vystupující v knize Jurský park a ve filmu Ztracený svět (Lost World). V tomto filmu je vylíčen jako zvíře s jedovatými zuby a žijící ve smečkách. [1]

Autor diagramu: Stephen O'Hanlon

Stegosaurus

Stegosaurus - tento velký býložravec má na hřbetě velké desky, které mohly pomáhat při regulaci tělesné teploty. Ocas s ostny pravděpodobně používal k obraně. Dosahoval délky maximálně 8 metrů. [2]

Autor diagramu: Stephen O'Hanlon

Tyrannosaurus

Tyrannosaurus rex byl nejvetší z masožravých dinosaurů. Dosahoval délky až 12 metrů a ve stoje byl téměř stejně vysoký, jako žirafa. Jeho jméno znamená "král krutých ještěrů". Žil v juře - je známý z Jurského parku. Někdo tvrdí, že vzhledem ke své velikosti nemohl být dobrým lovcem a živil se pravděpodobně mršinami... [1][2]

Autor diagramu: John Montroll

Triceratops

Tři nápadné rohy jsou známkou Triceratopse. Jeden krátký roh měl na nose a dva v délce hokejových holí mu vyrůstaly nad očima. Triceratops měl obrovskou lebku (dlouhou až 3 metry) a dosahoval celkové délky 9 metrů. Živil se rostlinami. Pravděpodobně byl častou kořistí velkých dravců. [2]

Autor diagramu: Jerry Harris

Další fotka Diagram

Použité zdroje

  1. Stephen O'Hanlon: Dinosaur models (Allosaurus, Dimetrodon, Procompsognathus, Stegosaurus, etc.)
  2. Royal Tyrrell Museum Paleontological Resources
  3. Student Projects - Dinossaurs
  4. Internetový časopis Stratený svet

Další odkazy


Kódování češtiny   Na stránku galerie   Stránka autora   Dotazy, připomínky, vyhrůžky, případně projevy uznání můžete posílat autorovi.